Polishögskolan

FuktEnergi

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:

Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktsäkerhetplan

RBK-mätningar
Luttäthetsprovning
Fuktronder