Vallastaden Linköping passivhus

FuktEnergi

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:

Energisamordning (projektering och produktion)

Energiberäkning

Effektbehovsberäkning

Fuktsakkunnig (projektering och produktion)
Lufttäthetsprovningar