Hotell Hagaplan

FuktEnergi

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:

Fuktsäkerhetsprojektering

Löpande rådgivning fukt

Fuktsäkerhetsplan

Fuktmätning i betong enligt RBK

Lufttäthetsprovning