The Winery Hotel

FuktMiljöEnergi

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering 
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar 
Radonmätningar 
Uppföljande emissionsmätningar för BREEAM