KI Science Park

FuktMiljöEnergi

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
Uttorkningsberäkningar
RBK-mätningar
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
Luttäthetsprovnimg
Termografering