Sahlgrenska, BIOC

FuktMiljöEnergi

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsplan
Skadeutredning
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovning + rådgivning
Fuktrådgivning
Fuktronder
Täthetskontroll av ventilerade golv