Göteborgs Nya Arena

FuktEnergi

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Skadeutredning
Lufttäthetsprovning  
Rådgivning
Fuktrådgivning
Fuktberäkningar
Granskning
Deltagande vid arbetsberedningar