Tjänster A-Ö

Här kan du lätt och överskådligt sätt hitta de tjänster vi erbjuder. Klicka för att läsa mer om de olika tjänsterna.

A

ANALYS AV MÄTRESULTAT

ARBETSBEREDNING

AVFALLSHANTERING

AVFUKTNING - Produktion

AVFUKTNING - Förvaltning

B

BYGGTERMOGRAFERING - Produktion

BYGGTERMOGRAFERING - Förvaltning

C

CERTIFIERING AV BEFINTLIG BYGGNAD

E

ENERGIBERÄKNING

ENERGIDEKLARATIONER

ENERGIDESIGN

ENERGILEDNING OCH ENERGISTRATEGI

ENERGIKARTLÄGGNING

ENERGIRISKBEDÖMNING

ENERGIROND

ENERGISAMORDNING - Projektering

ENERGISAMORDNING - Produktion 

ENERGISTRATEGI

ENERGIUPPFÖLJNINGSPLAN

ENERGIUTREDNING

F

FASADINVENTERING

FRISKA HUSET

FUKTINVENTERING - Förstudie/utredningsskede

FUKTINVENTERING - Förvaltning

FUKTKONTROLLPLAN 

FUKTMÄTNINGAR

FUKTRISKANALYS

FUKTRONDER

FUKTSKADEUTREDNINGAR - Produktion

FUKTSKADEUTREDNINGAR - Förvaltning

FUKTSÄKERHETSBESKRIVNING

FUKTSÄKERHETSPLAN

FUKTSÄKERHETSPROGRAM 

FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING

G

GAMMASTRÅLNINGSMÄTNINGAR       

GARANTIARBETEN EFTERMARKNAD - Fukt

GARANTIARBETEN EFTERMARKNAD - Energi

GRANSKNING AV HANDLINGAR - Energi

GRANSKNING AV HANDLINGAR - Miljö

H

HÅLLBARHETSSTRATEGI / MILJÖSTRATEGI

I

INMÄTNING VID VATTENSKADA

INNEMILJÖUTREDNING

K

KARTLÄGGNING LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR

KVÄVEDIOXIDMÄTNING

L

LUFTTÄTHETSPLAN

LUFTTÄTHETSPROVNING

LUFTTÄTHETSROND

LÄCKAGESÖKNING

M

MATERIALINVENTERING

MATERIALVAL

MILJÖINVENTERING

MILJÖKONSEKVENSANALYS

MILJÖPLAN

MILJÖPROGRAM   

MILJÖREVISION

MILJÖROND

MILJÖSAMORDNING - Programskede

MILJÖSAMORDNING - Produktion

MILJÖSAMORDNING - Projektering

MILJÖUTREDNING

MILJÖUTREDNING/MILJÖTEKNISK INVENTERING

R

RADONMÄTNINGAR

RADONSÄKERHETSBESKRIVNING

RADONSÄKERHETSPLAN

RIVNINGSPLAN

S

STÖD VID VAL AV MATERIAL

U

UPPFÖLJNING I BRUKSSKEDET    

UPPRÄTTANDE KRAV PÅ ENERGI

UTTORKNING

V

VERIFIERING AV INDIKATORER VID CERTIFIERING - Produktion

VERIFIERING AV INDIKATORER VID CERTIFIERING - Förvaltning

Å

ÅTERKOPPLING ARKITEKTUR ENERGIPERSPEKTIV

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår