Passivhus

Certifiering av passivhus

Passivhuscertifiering är ett kvitto på en hållbar byggnad. För certifiering inom konceptet passivhus finns det tre nivåer att välja mellan; Klassisk, Plus eller Premium. Passivhusexperten jobbar tillsammans med arkitekten från skissfasen till färdiga bygghandlingar i syfte att säkerställa att alla ställda krav uppfylls samt att passivhusprojekteringen sker med minimal merkostnad. Sedan under produktionstiden följer passivhusexperten upp och verifierar energiprestandan för att säker-ställa att de förbestämda certifieringskraven uppfylls.

Det finns också möjligheten att renovera ett redan befintligt hus till passivhus med en certifiering enligt ovan nämnda nivåer.

Att välja Dry-IT som samarbetspartner vid passivhusbyggande.

Passivhusexpertens mål är alltid att minimera driftkostnader, minimera miljöpåverkan, skapa ett gott inomhusklimat och minimera merkostnaden jämfört med en standardbyggnad. Utöver de tekniska lösningarna behövs en väl fungerande samordning under hela byggprocessen. Detta eftersom det är olika discipliner som projekterar och ansvarar för alla tekniska lösningar. Dry-ITs certifierade passivhusexperter bidrar med sin specialkompetens och erfarenhet inom passivhusbyggandet och samordnar passivhusfrågan mellan olika discipliner för att underlätta för byggherren och säkerställa certifieringsarbetet.

Vi hjälper dig och säkerställer projektet med:

  • Utföra passivhusberäkningar (PHPP-beräkningar)
  • Energisamordning mellan olika discipliner från tidiga skeden till färdig byggnad
  • Insamling av handlingar och hela hanteringen för certifiering
  • De olika tekniska grunddelarna i ett passivhuskoncept som exempelvis: god värmeisolering av klimatskärmen och installationer, hög lufttäthet, konstruktion utan köldbryggor, ventilation med hög temperaturverkningsgrad, optimerad orientering av huskroppen i förhållande till olika väderstreck, energieffektiva fönster samt placeringen av dem, genomtänkt solskyddsstrategi,energieffektiva pumpar och fläktar, energieffektiva tappvattenarmaturer, korta och välisolerade VVC-ledningar, lågenergibelysning med behovsstyrning i rum med lägre närvaronivå, låg livscykel- kostnad (LCC), låg miljöpåverkan (LCA)
  • Utbildning av platsledning
  • Energironder för kvalitetssäkring av produktionsarbetet
  • Lufttäthetsprovning och termografering av byggnaden
  • Användarmanual till brukaren för ett optimalt bruk av byggnaden

Dry-IT är ett specialistföretag inom Miljö- Energi – och Fukttjänster och erbjuder helhetslösningar till kunder som byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, projektledare osv. Vi finns på orterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Flera av våra referensprojekt finner du att läsa mer om på Dry-IT’s hemsida: www.dry-it.se

Välkommen att kontakta våra experter för ett möte om ert passivhusprojekt!

Bygg bättre för ökat välmående och minska miljöpåverkan.

Passivhuskonceptets syfte är att nå ett optimalt termiskt inneklimat utifrån människors hälsa och komfort med minimal energianvändning. Detta förverkligas bl.a. genom att minimera värmeförluster, en välisolerad och välformad klimatskärm, minimera ventilationsförluster och övertemperaturer genom tätt klimatskärm och genomtänkt solavskärmning. Dessa åtgärder resulterar i ett mycket lågt värmebehov som försörjs med ett smart och enkelt värmesystem. Konceptet bygger på att det fokuseras mer på klimatskalet och installationer som använder energi istället för att enbart fokusera på val av energisystemet som ska försörja byggnaden med energi.

Kommande krav på nära-nollenergibyggnader

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader. För offentliga byggnader börjar kravet att gälla redan fr.o.m 31 december 2018. Passivhus är därför ett klokt val för byggherrar att välja som redan nu vill bygga nära-nollenergibyggnader med välbeprövad teknik.

Vi på Dry-IT, med vår specialistkompetens inom passivhusområdet är redo att hjälpa våra kunder som vill starta igång passivhusarbete nu.

 

Läs mer om mässan http://passivhuskonferensen.se/

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår