WELL-certifiering


Certifieringssystemet WELL utvecklades genom att integrera vetenskaplig och medicinsk forskning och litteratur om miljöhälsa, beteendemässiga faktorer, hälsoutfall och demografiska riskfaktorer som påverkar hälsan med ledande metoder inom byggdesign, konstruktion och förvaltning.

År 2014 lanserade the International WELL Building Institute (IWBI) ramverket WELL Building Standard, vars huvudsyfte var (och är) att just främja hälsa och välmående hos människor som vistas i en WELL-certifierad fastighets invändiga och utvändiga miljö.

WELL Building Standard v2 (WELL v 2)

2018 kom uppföljaren, WELL Building Standard version 2. WELL fungerar för alla verksamhetsområden.

WELL Building Standard v.2 identifierar, mäter, verifierar och övervakar byggnadens funktion inom 10 olika områden:

  • Air (Luft)
  • Water (Vatten)
  • Nourishment (Näringsämnen)
  • Light (Ljus)
  • Movement (Rörelse)
  • Thermal Comfort (Termisk komfort)
  • Sound (Ljud)
  • Materials (Material)
  • Mind (Sinne)
  • Community (Umgänge/Gemenskap)

En stor anledning till, och fördel med, att WELL-certifiera en byggnad är att välmående- och hälsoaspekter noggrant ses över vilket leder till lägre frånvaro och sjukskrivningar för de som vistas i byggnaden. Dessutom har det visat sig att produktiviteten, trivseln och effektiviteten hos de anställda ökar, vilket gynnar alla i slutänden.

Hälsocertifieringssystemet WELL fungerar utmärkt som ett komplement till en certifiering inom till exempel Miljöbyggnad, LEED, BREEAM eller Passivhus.

Finns inte möjlighet att certifiera en hel byggnad kan WELL Core vara ett alternativ. Det innebär en implementering av grundläggande funktioner i basbyggnaden till förmån för hyresgäster / boende. Alla byggnadstyper kan registrera sig för WELL Core under förutsättning att minst 75% av aktuell yta består av en eller flera hyresgäster / boende och / eller fungerar som ett gemensamt utrymme i byggnaden som är tillgänglig för alla hyresgäster / boende.

Dry-IT AB är ett av få företag i världen som i skrivande stund är godkänt som WELL Performance Testing Organization. Vi uppfyller därmed de krav som IWBI ställer för kompetens och kvalitet.

Vi erbjuder rådgivande specialister inom WELL (WELL AP (Accredited Professional)), samordnare som är med under hela certifieringsprocessen - från idé till förvaltning (WELL Performance Testing Agents (tidigare benämning: Assessor)) som kan utföra samtliga obligatoriska mätningar och kontroller på plats.

Dessutom erbjuder vi generellt bred kompetens inom områdena miljö, fukt och energi för projektet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår