Miljösamordnare

Byggnader står för en stor del av samhällets miljöpåverkan och därför krävs att miljöfrågorna belyses under byggnadens hela livscykel för att minska denna påverkan och bidra till ett hållbart samhälle. En tydlig trend är att fler antal byggherrar ställer högre miljökrav i sina projekt och antalet byggnader som klassas enligt något miljöcertifieringssystem ökar även de.

 

Vad gör en miljösamordnare?

En miljösamordnare från Dry-IT leder miljöarbetet genom projektets alla skeden.  Miljösamordningen syftar till att samordna alla kompetenser och discipliner för att leverera en hållbar byggnad. Miljösamordnaren formulerar i ett miljöprogram projektets mål och krav för byggnaden avseende system, material och produktion samt upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens och följer upp miljökraven genom hela projektet. I de projekt som ska miljöcertifieras ansvarar miljösamordnaren för hantering av registrering och ansökan samt kontakt med certifieringsorganet. Detta gäller både vid preliminär certifiering som vid verifiering och därmed slutligt certifierad färdig byggnad.

 

Miljösamordnarens roll i olika delar av byggprocessen:

FÖRSTUDIE/UTREDNING

I samarbete med beställaren upprättar miljösamordnaren en miljöstrategi utifrån organisationens miljömål, byggnadens premisser och projektets förutsättningar. Detta utförs med förslag till anpassning av krav och metodik till exempelvis certifieringssystem – vilket effektiviserar arbetet för alla inblandade.

 

PROGRAM

Miljösamordnaren hjälper beställaren att utifrån framtagen miljöstrategi formulera miljömål och omsätta dessa i praktiska miljökrav. Målen och kraven formuleras i ett miljöprogram som fungerar styrande för både projektörer och entreprenörer. Miljösamordnaren fungerar som rådgivare i miljöfrågor. Miljökraven följs sedan upp under projektering och produktion.

 

PROJEKTERING

Miljösamordnaren fungerar som beställarens projektledare avseende miljöfrågor och håller i miljöfrågorna under projekteringsskedet. Miljösamordnaren hjälper projektörer med miljökonsekvensanalyser så att rätt val görs för att uppnå de mål och krav som ställts i miljöprogrammet. Med kunskap om hållbart byggande, miljöriktig utformning och certifieringssystemens bedömningsprocess är miljösamordnaren en viktig tillgång för varje projekteringsgrupp.

 

PRODUKTION

Miljösamordnaren upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Under produktionen följer miljösamordnaren upp entreprenörens arbete. Uppföljningen sker bland annat genom platsbesök – så kallade miljöronder – som protokollförs med både text och foton. I projekt som ska miljöcertifieras hjälper miljösamordnaren till med att samla in all dokumentation från entreprenören som krävs för att kunna genomföra en verifiering av färdig byggnad.

 

FÖRVALTNING

I befintliga fastighetsbestånd kan miljösamordnaren hjälpa till att samordna olika miljöutredningar inom t ex materialinventering, avfall, energi, fukt och radon. Arbetet kan också innefatta kontakt med myndigheter, rådgivning till fastighetsägare, exempelvis genom kostnadsbedömningar och stöd vid upphandlingar samt kontakt med boende. Allt för att skapa friska hus. 

 

Dry-ITs miljösamordnare har erfarenhet och bistår gärna i ditt projekt inom följande miljöcertifieringssystem:

  • Miljöbyggnad
  • BREEAM
  • Svanen
  • LEED
  • Passivhus
  • WELL

 

Är du intresserad av att veta mer om hur vi på Dry-IT hjälper våra kunder i rollen som miljösamordnare och hur vi skulle kunna bidra och samarbeta i ditt projekt ? Då är du välkommen att kontakta vår affärsområdeschef för miljö Jonathan Berggren på jonathan.berggren@dry-it.se 

 

Tillbaka till miljö

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår