Förvaltning

 

MILJÖUTREDNING: 

Miljöutredningar syftar till att kartlägga byggnadens tillstånd och i den ingår exempelvis radonutredning, fuktinventering, energikartläggning, inventering av inomhusmiljö. Syftet är att få bättre ordning på förvaltningen, att kartlägga underhållsbehovet samt ta reda på risken för framtida miljöskuld. För varje inventering/utredning är det någon av våra specialister som utför arbetet. Rapporten som erhålls kan sedan även använd som underlag för kommande ombyggnationer.

 

MILJÖINVENTERING: 

Dry-IT gör miljöinventeringar av till exempel PCB, asbest, kvicksilver och bly och andra miljöfarliga ämnen som historiskt byggts in och som behöver saneras. Inventeringarna kan göras även utan att en ombyggnad eller överlåtelse är planerad för att se statusen på byggnaden och göra en långsiktig planering, vissa ämnen måste enligt lag saneras (ex PCB) medan andra får behållas tills en rivning ska göras (ex asbest). Det är fördelaktigt att märka upp farligt avfall i samband med andra aktiviteter – till exempel energiinventering eller fuktinventering, för att underlätta arbetet i framtiden.

 

VERIFIERING AV INDIKATORER VID CERTIFIERING:

Nyproduktion och ombyggnationer ska verifieras mellan ett till två år från det att byggnaden tagits i bruk. En miljösamordnade hjälper till att sammanställa att underlag för verifieringen samt administrera processen. Dry-ITs konsulter kan hjälpa till med alla mätningar och beräkningar som krävs för att få en certifiering fastställd. Många av indikatorerna kan verifieras redan i samband med slutbesiktningen, medan några måste mätas under specifika perioder i den färdiga byggnaden.

 

CERTIFIERING AV BEFINTLIG BYGGNAD:

Fastighetsägare som certifierar en befintlig byggnad vill ha svart på vitt vilken miljöstandard som den håller. Det är viktigt att inventeringar, mätningar och besiktningar sker och redovisas på rätt sätt så att förvaltning, hyresgäster och eventuella köpare kan lita på uppgifterna. Ofta används dessutom resultatet från Miljöbyggnad som underlag vid planering av åtgärder.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår