Förstudie / Utredningsskede

 

MATERIALINVENTERING:

Vid ombyggnation av en byggnad så skall materialinventering genomföras. Dry-IT erbjuder tjänsten materialinventering vilket innebär att vi tillhandahåller en certifierad miljöinventeringskonsult som inventerar byggnaden för att kartlägga ev miljöfarliga byggmaterial. I de fall där det krävs utförs provtagningar för att säkerställa huruvida miljöfarliga ämnen förekommer. Kunden erhåller efter genomförd inventering en rapport. Rapporten används sedan som underlag för rivningsplanen.

 

HÅLLBARHETSSTRATEGI/MILJÖSTRATEGI:

Inför en projektstart av antingen nyproduktion eller större renovering är det viktigt att tidigt sätta rätt förutsättningar och mål för projektet. I tjänsten Hållbarhetsstrategi/Miljöstrategi hjälper Dry-IT beställaren med kravställandet att t ex upprätta en kravhandling gällande mål och metod, identifierar och föreslår handlingsplan för miljöarbetet, granskar förutsättningarna för att uppnå miljömålen.

 

MILJÖKONSEKVENSANALYS:

Inför en projektstart av antingen nyproduktion eller en större renovering genomförs en miljökonsekvensanalys av byggnaden för att se möjligheterna att uppnå en ev klassning enligt miljöcertifieringssystem. (Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen, med flera). Vid utförande av tjänsten miljökonsekvensanalys är det en av Dry-ITs miljösamordnare som utför tjänsten.

 

MILJÖUTREDNING/MILJÖTEKNISK INVENTERING:

Miljöutredningar syftar till att kartlägga byggnadens tillstånd inför en ombyggnad och i den ingår exempelvis radonutredning, fuktinventering, energikartläggning, inventering av inomhusmiljö. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart projekt utan dyra överraskningar. För varje inventering/utredning är det någon av våra specialister som utför arbetet. Rapporten som erhålls används som underlag för kommande arbete i ombyggnaden och ligger till grund för prioritering av miljöområden.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår