Projektering

 

FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING:

I tjänsten Fuktsäkerhetsprojektering utreds projektets förutsättningar och riktlinjer upprättas för hela projekteringsarbetet. Beslut fattas som får avgörande konsekvenser som till exempel val av stomme, golvsystem, ytterväggskonstruktioner. Det är nu som kvaliteten på definieras. Därför är det viktigt att arbeta med fuktfrågor redan här så att inga otrevliga överraskningar dyker upp under produktionens gång eller senare i förvaltningsskedet. Det som är bra för fastigheten ur fuktsynpunkt är i allmänhet också bra för energihushållningen, miljön och komforten. I projekteringen upprättas även fuktsäkerhetsbeskrivningen som är en viktig dokumentation från byggherren där man kravställer på genomförandet och entreprenören. 

 

FUKTSÄKERHETSBESKRIVNING:

Fuktsäkerhetsbeskrivningen upprättas tidigt i projektet. Och syftet med den är på ett systematiskt sätt beskriva projektets förutsättning ur fuktsynpunkt och vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa att byggnaden inte får oönskade konsekvenser av fukt. En viktig parameter för att minimera eventuella risker till försenade tidsplaner och därmed ökade kostnader är att få samtliga aktörer i projektet medvetna om vikten av fuktsäkerhet. Dokumentet som genereras innehåller bland annat beställarens krav på fuktsäkerhet under produktion, kritiska byggnadsdelar, riskmoment och vilka kontroller som ska utföras i produktion. Dokumentationen ger en komplett beskrivning på eventuella fallgropar och hur de ska hanteras för att undvikas. Fuktsäkerhetsbeskrivningen kan med fördel biläggas förfrågningsunderlaget. Beskrivningen revideras löpande under projekteringstiden. Inför produktionsstart kommuniceras fuktsäkerhetsbeskrivningen till projektets fuktsäkerhetsansvarige som i sin tur säkerställer att den efterlevs. Ett startmöte med samtliga inblandade genomförs för att kommunicera de övergripande punkterna i fuktsäkerhetsbeskrivningen. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår