Diplomerad fuktsakkunnig

I takt med att kraven skärps, och framtiden kräver utveckling och samverkan mellan aktörer för ett hållbart byggande, ökar också behovet av hög kompetens ide olika områdena i byggprocessen. Fuktaspekten är ett av de fokusområden som väcker allt mer uppmärksamhet. Det som krävs är kvalificerade insatser i god tid –  inte bara i förebyggande syfte utan även när skadan skett.

Kompetenskraven som ställs på området ser lite olika ut beroende på vilket skede inom byggprocessen man befinner sig i. Den person som har kunskap och bidrar i fuktsäkert arbete för friska hus är en så kallad fuktsakkunnig person. En sådan person kan vara diplomerad som fuktsakunnig eller en senior expert med lång och gedigen erfarenhet av byggnadsteknik och fuktsäkerhetsarbete.

Den fuktsakkunnige anlitas för att arbeta fram en komplett strategi med start vid projekteringen och följer sedan med in i produktionen för operativt arbete och handlingsplaner. Den fuktsakkunnige kan även användas som rådgivande funktion till byggentreprenören och då anlitas som stöd i fuktsäkerhetsarbetet vid punktinsatser. Utöver Boverkets byggregler beror uppdragsbeskrivningen för den fuktsakkunnige på i vilken fas konsulten kontaktas samt ambitionsnivån som beställaren sätter i det aktuella projektet.

Ju tidigare den fuktsakkunnig anlitas desto bättre förutsättningar ges projektet och arbetsgruppen för att kunna fatta korrekta och ekonomiskt riktiga beslut.

 

Den fuktsakkunniges roll i olika delar av byggprocessen:

PROGRAM

Den fuktsakkunnige deltar i planeringsmöten och hjälper till att formulera krav, förfrågningsunderlag samt kontraktshandlingar. En fuktsäkerhetsbeskrivning, vilket är det strategiska dokumentet för projektet, upprättas och presenteras för arbetsgruppen.

 

PROJEKTERING

Fuktkritiska konstruktioner granskas och riskbedömningar utförs tillsammans med projektörerna. En uppföljning av fuktsäkerhetsbeskrivningen görs med eventuella revideringar och kompletteringar i samverkan med arbetsgruppens projektörer. Fuktsäkerhetsbeskrivningen följer med projektet som ett förfrågningsunderlag.

 

PRODUKTION

I denna fas upprättas en fuktsäkerhetsplan. I fuktsäkerhetsplanen planläggs samtliga aktiviteter som skall utföras under produktionen och vem som är ansvarig. Exempelvis på fuktaktiviteter är fuktronder, materialhanteringskontroller, uttorkning och mätningar. Den fuktsakkunnige sammanställer projektets fuktsäkerhetsdokumentation och utfärdar ett slutligt fuktintyg.

 

FÖRVALTNING

Fuktsäkerhetsdokumentationen överlämnas till förvaltaren för genomgång av de viktigaste aspekterna såsom rutiner för fuktkontroller i drift samt allmän genomgång av de eventuellt  fuktkritiska delarna av fastigheten i syfte att minimera skador.

 

Tillbaka till fukt

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår