Fukt

Fuktkonsulter som löser utmaningen med fuktsäkerhet

Fukt är lömskt. Fuktsäkerhet handlar om att göra rätt från början och att aktivt förebygga genom lösningar som håller fuktproblemen borta. 

Fuktmässigt kan identiska byggnationer bete sig helt olika. Anledningen är att mark-, väder- och vindförhållanden kan göra stor skillnad. Dessutom kan belastningen från dem som bor och brukar fastigheten påverka.

Strukturerat arbete med fuktsäkerhet från projektering, produktion till förvaltning

På Dry-IT jobbar vi alltid strukturerat för att undvika fuktproblematik som – när den uppstår – kan medföra stora och kostsamma åtgärder. Därför är det av yttersta vikt att varje unik fuktparameter synliggörs, redan i den tidiga projekteringsfasen och under själva byggnationen. För befintliga fastigheter utför vi ofta utrednings- och inventeringsuppdrag där skadan redan skett, parallellt som vi utbildar och hjälper fastighetsförvaltare med allt som har med fukt att göra.

Förutom fuktfrågor jobbar vi också med miljö- och energifrågor. Tillsammans med oss kan därför våra kunder skapa optimala förutsättningar för en väl fungerande och hållbar helhet.

Vårt utbud av fuktsäkerhetstjänster

Inom affärsområdet fukt erbjuder vi hjälp inom följande områden:

- Kontinuerlig fuktinventering och dokumentation nyproduktion

- Fuktriskanalys inför nybyggnation, ombyggnad eller tillbyggnad

- Fuktsäkerhetsprogram - säkerställning av fuktsäkerhetskrav

- Fuktsäkerhetsprojektering

- Fuktronder på arbetsplats av fuktsakkunnig

- RBK-auktoriserade fuktmätningar

- Fuktinventeringar befintliga byggnader

Vill du veta mer om våra fukttjänster och hur vi kan hjälpa dig med fuktsäkerhetsarbetet, läs mer under respektive skede eller kontakta oss direkt.

 

Läs mer om rollen som Fuktsakkunnig 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår