Projektering

 

ENERGIDESIGN:

Tillsammans med arkitekten skapar energisamordnaren en optimal energiutformning för projektet. Det innebär bland annat fönsterval (storlek, egenskaper och placeringar), inomhuskomfort och uppvärmningssystem, geografiskt läge, byggnadens form och lokala förutsättningar för eventuell förnybar energi.

 

ENERGISAMORDNING:

I projekteringen bevakar energisamordnaren samtliga frågor som rör energi och inomhusklimatet så att de fortsätter motsvara beställarens ambition och krav. Energisamordnaren upprätthåller dokumentationen kontinuerligt och uppdaterar med eventuella förändringar och justeringar. 

 

ENERGIBERÄKNING:

Med givna förutsättningar för byggnaden upprättas energibalansberäkningar för att prognostisera förväntad energianvändning. Exempel på energiberäkningar kan vara:

  • Effektbehov
  • Köldbryggor
  • Solvärmelast
  • Dagsljus
  • Solenergiberäkningar
  • Komfortindex

 

GRANSKNING AV HANDLINGAR:

Vid upprättandet av förfrågningsunderlag arbetar energisamordnaren nära beställaren och projektörerna för att säkerställa att ambitionsnivån hålls och att utvärderingsgrunderna blir relevanta. När anbuden inkommer från entreprenörerna är energisamordnaren delaktig i gransknings- och urvalsprocessen och validerar deras energiberäkningar och systemval. 

 

ENERGIUPPFÖLJNINGSPLAN:

För att säkerställa att energianvändningen blir enligt beräknat värde i förvaltningsfasen upprättas en energiuppföljningsplan i projekteringen. Den innefattar en rad olika aktiviteter och åtgärder som skall beaktas och kontrolleras löpande genom hela byggprocessen. Energisamordnaren upprättar och uppdaterar dokumentationen och rapporterar till berörda parter.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår