Programskede

 

ÅTERKOPPLING ARKITEKTUR ENERGIPERSPEKTIV:

När arkitekterna har tagit fram de första skisserna är det viktigt att granska gestaltningen utifrån ett energiperspektiv. Dry-IT:s energisamordnare eller energiexpert hjälper beställaren och arkitekten med att kontrollera att hela byggnaden uppfyller beställarens krav och energimål. Exempel på detta kan vara fönsterval och dess placeringar, takkonstruktioner, fasadval och därmed säkerställa att dessa inte motverkar varandra. En annan viktig aspekt är att energisamordnaren eller energiexperten säkerställer att lagkrav följs.

 

UPPRÄTTANDE AV KRAV PÅ ENERGI:

Om beställaren inte redan tidigare än programskedet upprättat en kravspecifikation för energi så kan Dry-IT hjälpa till med framtagandet av det i denna fas. Energisamordnaren sätter då rätt förutsättningar och mål för projektet i linje med beställarens ambitioner. I tjänsten Upprättande krav på energi hjälper Dry-IT beställaren med kravställandet att exempelvis upprätta en kravhandling gällande mål och metod, identifiera och föreslå lämpliga systemval, granska lokala förutsättningar såsom till exempel förnybara energikällor och eventuella synergier med omkringliggande byggnader.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår