Energikartläggning

 

Det kan utan tvekan sägas att energieffektivisering i hus och fastigheter har många fördelar utöver minimerad klimatpåverkan. Minskad energianvändning innebär minskade kostnader. Och smarta uppdateringar i samband med energieffektivisering ser till att allt flyter på med färre underhållsstopp. En aktiv approach gör verksamheten mindre känslig för ökade energipriser och skärpta lagkrav. Samtidigt möter du höjda förväntningar från kunder och samarbetspartners, vilket stärker ditt varumärke. Även trivseln i lokalerna kan få ett uppsving.

Du kanske undrar vad energieffektivisering är? Kort sammanfattat innebär det ett långsiktigt arbete för att minimera din energianvändning. På vägen kan förändringar i teknik, utrustning, beteende och byggnader behövas. Till exempel kan en fastighet isoleras om och rutinerna för användning av utrustning justeras.

 

VAD ÄR EN ENERGIKARTLÄGGNING?

Genom en energikartläggning får du reda på hur mycket energi din organisation eller byggnad använder och vad den används till. Det fungerar som en sorts nulägesanalys, som även kan ge idéer kring hur du kan energieffektivisera. En energikartläggning är betydligt mer djupgående än en energideklaration. Kartläggningen omfattar energianvändningen för byggnader, transporter och verksamhet. Den ger dig även tekniskt och ekonomiskt genomförbara åtgärdsförslag.

 

ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG

Enligt lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) ska stora företag göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst var fjärde år. Med ett stort företag menas att det sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning på mer än 50 miljoner euro eller en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro per år.

 

ANDRA FÖRETAG OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

För andra organisationer är energikartläggning inte ett krav, men det finns flera fördelar med att se över din energianvändning då och då. Energikartläggningen blir ett steg mot minskad klimatpåverkan och sänkta kostnader för drift och underhåll. Dessutom kan den bidra till förbättrad inomhusmiljö. Bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag kan ansöka om ekonomiskt stöd till kartläggningen hos energimyndigheten.

 

SÅ GÅR VÅR ENERGIKARTLÄGGNING TILL

När vi genomför en energikartläggning brukar det gå till så här.

  • På ett startmöte diskuterar vi vilka ambitioner, möjligheter och förutsättningar som finns för kartläggningen.
  • Sedan genomför vi en övergripande energikartläggning där vi samlar in och analyserar den totala energianvändningen.
  • Därefter följer en detaljerad energikartläggning, där vi inkluderar förslag på besparingsåtgärder för just din organisation.
  • Hela energikartläggningen redovisas i en slutrapport. Vi bjuder även in till ett möte för att presentera alla åtgärdsförslag.

 

Hör av dig till oss för att diskutera om en energikartläggning är rätt för dig, och hur vi kan lägga upp den.

 

 

Edwin Måradson

08-480 016 24

edwin.maradson@dry-it.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår