Energikartläggning

 

En energikartläggning kan sänka dina kostnader, stärka din konkurrenskraft, bygga ditt varumärke och minska din miljöpåverkan. Men då ska den genomföras korrekt. När du väljer Dry-IT kommer du i kontakt med experter som är certifierade för energikartläggning åt stora företag. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar och företag av andra storlekar. Som en kvalitetsgaranti är Dry-IT auktoriserat enligt Energieffektiviseringsföretagen. Den här branschorganisationen främjar trovärdiga leverantörer av energitjänster, för att hjälpa dig som kund

 

VAD ÄR EN ENERGIKARTLÄGGNING?

Genom en energikartläggning får du reda på hur mycket energi din organisation eller byggnad använder och vad den används till. Det fungerar som en sorts nulägesanalys, som även kan ge idéer kring hur du kan energieffektivisera. En energikartläggning är betydligt mer djupgående än en energideklaration. Kartläggningen omfattar energianvändningen för byggnader, transporter och verksamhet. Den ger dig även tekniskt och ekonomiskt genomförbara åtgärdsförslag.

 

ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG

Enligt lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) ska stora företag göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst var fjärde år. Med ett stort företag menas att det sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning på mer än 50 miljoner euro eller en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro per år.

 

ANDRA FÖRETAG OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

För andra organisationer är energikartläggning inte ett krav, men det finns flera fördelar med att se över din energianvändning då och då. Energikartläggningen blir ett steg mot minskad klimatpåverkan och sänkta kostnader för drift och underhåll. Dessutom kan den bidra till förbättrad inomhusmiljö. Bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag kan ansöka om ekonomiskt stöd till kartläggningen hos energimyndigheten.

 

SÅ GÅR VÅR ENERGIKARTLÄGGNING TILL

När vi genomför en energikartläggning brukar det gå till så här.

  • På ett startmöte diskuterar vi vilka ambitioner, möjligheter och förutsättningar som finns för kartläggningen.
  • Sedan genomför vi en övergripande energikartläggning där vi samlar in och analyserar den totala energianvändningen.
  • Därefter följer en detaljerad energikartläggning, där vi inkluderar förslag på besparingsåtgärder för just din organisation.
  • Hela energikartläggningen redovisas i en slutrapport. Vi bjuder även in till ett möte för att presentera alla åtgärdsförslag.

 

Hör av dig till oss för att diskutera om en energikartläggning är rätt för dig, och hur vi kan lägga upp den.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår