Energieffektivisering

 

Det kan utan tvekan sägas att energieffektivisering i hus och fastigheter har många fördelar utöver minimerad klimatpåverkan. Minskad energianvändning innebär minskade kostnader. Och smarta uppdateringar i samband med energieffektivisering ser till att allt flyter på med färre underhållsstopp. En aktiv approach gör verksamheten mindre känslig för ökade energipriser och skärpta lagkrav. Samtidigt möter du höjda förväntningar från kunder och samarbetspartners, vilket stärker ditt varumärke. Även trivseln i lokalerna kan få ett uppsving.

Du kanske undrar vad energieffektivisering är? Kort sammanfattat innebär det ett långsiktigt arbete för att minimera din energianvändning. På vägen kan förändringar i teknik, utrustning, beteende och byggnader behövas. Till exempel kan en fastighet isoleras om och rutinerna för användning av utrustning justeras.

 

SÅ GÅR VÅR ENERGIEFFEKTIVISERING TILL

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din investering i energieffektivisering har vi delat upp arbetet i tre steg: kartläggning, genomförande och uppföljning. På så sätt kan vi se till att varje åtgärd är väl genomtänkt och att inget lämnas outforskat.

Kartläggning
I steg 1 träffas du och vår energikonsult för att reda ut ditt nuläge. Vi genomför besiktning, insamling av data, mätningar, beräkningar, analyser och en bedömning av hur lönsamma olika åtgärder skulle vara. När det första steget är klart får du en slutrapport och en åtgärdsplan, som ligger till grund för arbetet framåt.

Genomförande
Steg 2 i vår energieffektivisering går ut på att göra verklighet av åtgärderna som vi kom överens om i steg 1. Vi fortsätter att utreda åtgärder som exempelvis solcellsinstallation, bergvärme och tilläggsisolering. En kravspecifikation tas fram inför upphandling med entreprenörer. Sedan utvärderar vi de inkomna anbuden och kontrollerar att de uppfyller kraven.

Uppföljning
Under steg 3 kontrollerar vi att genomförandet har gått rätt till, genom olika mätningar. Bland annat energimätning, termografering och fuktmätning.

 

ENERGIEFFEKTIVISERING I HUS OCH FASTIGHET

Vår mission är att guida våra kunder till energieffektiva hus och fastigheter som möter framtidens krav. Energieffektivisering är ett tillfälle för oss att identifiera möjligheter, göra potentialen till verklighet och slutligen följa upp. Det är en fantastisk möjlighet att hitta synergieffekter och på så sätt skapa mervärde för dig. Hör av dig för mer information om energieffektivisering i hus och fastigheter.

 

Edwin Måradson

08-480 016 24

edwin.maradson@dry-it.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår