Förvaltning

 

UPPFÖLJNING I BRUKSSKEDET:

I befintliga fastigheter eller efter slutbesiktning i nyproduktion hjälper Dry-IT till at genomföra uppföljningsarbetet då faktisk energianvändning ställs emot beräknad. Mätningarna utförs månadsvis och trender och analyser rapporteras till berörda parter.

 

ENERGIUTREDNING:

Energiutredningar utförs på befintliga fastigheter i många sammanhang. Det kan exempelvis vara av stor vikt att ta reda på energianvändning och vilka poster som står för respektive energiförbrukning. Viktigt är också att identifiera eventuella energitjuvar. Det kan vara en fastighet som ska renoveras och då bör man passa på att utreda vad som energimässigt kan effektiviseras.

 

ENERGISTYRNING:  

Energisamordnaren kan hjälpa fastighetsförvaltaren att uppnå satta krav genom att upprätta en handlingsplan och ta fram lämpliga åtgärdsförslag för drifts- och förvaltningsorganisationen. 

 

BYGGTERMOGRAFERING:

Denna tjänst säkerställer en komfortabel och energieffektiv byggnad. Den synar brister i isolering, köldbryggor och lufttäthet. Med denna tjänst tillhandahåller Dry-IT en termograför som med hjälp av värmekamera kontrollerar byggnaders värmeisolering, köldbryggor, läckage mm. Termograferingen utförs enligt standard SS-EN 13187. Efter genomförd termografering får kunden en rapport med resultaten från termograferingen, analys samt åtgärdsförslag. Byggtermografering kan genomföras både i befintliga byggnader likväl som i en nyproduktion av en byggnad.

 

ENERGIKARTLÄGGNING:

Energisamordnaren kartlägger byggnadens energiflöden. Energikartläggning genomförs lämpligtvis inför energideklarationer eller likvärdigt.

 

ENERGIDEKLARATIONER:

Dry-IT tillhandahåller en sakkunnig energiexpert (enligt PBL) som utför en energikartläggning av byggnaden med eventuella åtgärdsförslag som rapporteras in till boverket.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår