Energi 

Få bästa energiprestanda med hjälp av certifierade energikonsulter

Minskad energianvändning är idag en högt prioriterad fråga. Prioriteringen avspeglas i skärpta miljölagar och i en rad högt ställda krav på energiprestanda i såväl nyproduktion som äldre fastigheter.

På Dry-IT hjälper våra energikonsulter såväl arkitekter och byggherrar som önskar planera för hur deras byggnader ska utformas, som entreprenörer i byggnadsfasen till fastighetsförvaltare som ska utföra energieffektiviserande åtgärder i sina bestånd. 

Minska energianvändning i nyproduktion och i befintliga fastigheter

Oavsett om det är en nybyggnation eller en befintlig fastighet så står våra certifieriade energikonsulter till förfogande med vår samlade specialistkompetens. Lägg därtill vår kompetens inom miljö- och fuktsäkerhetsområdet och ni får ett helhetstänk som kan göra varje fastighet ”bäst i test”.

Vårt utbud av energitjänster

Inom energi erbjuder vi hjäp inom följande områden:

- Energistratergi och kravhandlingar

- Energikartläggning av lokala förutsättningar

- Kontroll av energimål och upprättning av kravspecifikationer

- Energiberäkningar (prognostisering av energianvändning)

- Löpande energisamordning och riskbedömning

- Energiutredningar av befintliga fastigheter

- Energistyrning

- Energikartläggning och energieffektivisering

- Termografering och läckagesökningar

- Lufttäthetsprovningar

Vill du veta mer om våra energitjänster, läs mer under respektive skede eller kontakta oss direkt.

 ”Vi är EEF-auktoriserade inom ’Energikartläggningar’. Auktorisationen säkerställer vår kompetens och att vi använder oss av energieffektiv teknik - vilket är lönsamt för våra kunder och bra för klimatet. Vi tar ett helhetsansvar för de åtgärdsförslag vi lämnar, tillämpar vedertagna metoder för beräkningar och börjar alltid med att se till att vi är överens med vår beställare om hur arbetet ska genomföras och rapporteras. Auktorisationen skapar kvalitet och trygghet för dig som kund!”

 

Läs mer om rollen som Energisamordnare Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår