Filtrera projekten: Alla Stockholm Göteborg Malmö Uppsala

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:

Fuktsäkerhetsprojektering

Löpande rådgivning fukt

Fuktsäkerhetsplan

Fuktmätning i betong enligt RBK

Lufttäthetsprovning

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsakkunnig

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsäkerhetsansvarig

RBK Fuktmätningar

Lufttäthetsprovningar

Göteborg

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

Fusksäkerhetsbeskrivning,

Fuktronder

RBK mätningar i betong

Lufttäthetsprovning

 

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Stockholm

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

Fuktsäkerhetsansvarig

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Göteborg

Dry-ITs åtagande:

Fuktsäkerhetsplan

RBK mätningar i betong

Lufttäthetsprovning

 

Malmö

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Uppsala

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

 

Stockholm

Dry-ITs åtagande:

Radonmätning

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:

Energisamordning (projektering och produktion)

Energiberäkning

Effektbehovsberäkning

Fuktsakkunnig (projektering och produktion)
Lufttäthetsprovningar

 

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:

Energisamordning

Energiberäkningar

Inneklimatberäkningar


Uppsala

Dry-ITs uppdrag:

Miljöinventering

Fuktstatusinventering

Stockholm

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

Fusksäkerhetsbeskrivning,

Fuktronder

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Radonmätning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsakkunnig
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar
Innemiljömätningar

Uppsala

Dry-ITs uppdrag:

Fuktsäkerhetsprojektering

Löpande rådgivning

Fukronder

Fuktmätningar

Lufttäthetsprovning

Uppsala

Dry-ITs åtagande:

Lufttäthetsprovning

 

Malmö

Dry-ITs uppdrag:

Energisamordning

Energiberäkningar

Inneklimatberäkningar


Göteborg

Dry-ITs åtagande

Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsakkunnig produktion

Uppsala

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Fuktsakkunnig

Lufttäthetsprovning

Göteborg

Dry-ITs uppdrag

Fuktkonsultation

Lufttäthetsprovning


Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktsäkerhetsplan
RBK-mätningar
Fuktrådgivning + granskning
Fuktronder

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:

Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktsäkerhetplan

RBK-mätningar
Luttäthetsprovning
Fuktronder


Stockholm

Dry-ITs åtagande:

Radonmätning

Uppsala

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

 

Stockholm

Dry-ITs åtagande:

Radonmätning

Stockholm

Dry-ITs åtagande:

Radonmätning

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsakkunnig
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar
Innemiljömätningar

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
RBK-mätningar
Luttäthetsprovning
Fuktronder

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
Uttorkningsberäkningar
RBK-mätningar
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
Luttäthetsprovnimg
Termografering

Stockholm

Dry-IT tjänster: 
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktsäkerhetsplan
Uttorkning
Lufttäthetsprovningar 
Fuktronder
RBK-mätningar

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktrond
RBK-mätningar + avjämning
Fuktutredning
Fuktrådgivning
Lufttäthetsprovning

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsplan
RBK-mätningar + avjämning
Lufttäthetsprovning
Fuktrådgivning + granskning

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Fuktrond
Fuktplan

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovning

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Lufttäthetsprovning 
Fuktsakkunnig

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Lufttäthetsprovning

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsplan
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovning
Fuktrådgivning
Uttorkningsberäkning
Fuktrond

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Granskning/checklista 
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder 
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
Uttorkningsberäkningar betong
RBK-mätningar
Fuktrådgivning
Lufttäthetsprovning och tidig läcksökning

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
RBK mätning
Lufttäthetsprovning

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsbeskrivning 
Fuktsäkerhetsplan
Dock fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsakkunnig
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar
Lnnemiljömätningar

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktplan
Skadeutredning
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovning
Fuktrådgivning + granskning

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Skadeutredning
Lufttäthetsprovning  
Rådgivning
Fuktrådgivning
Fuktberäkningar
Granskning
Deltagande vid arbetsberedningar

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktutredning
Lufttäthetsprovning
RBK-mätningar

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktrond
RBK-mätningar + avjämning 
Fuktsäkerhetsplan 
Fuktutredning
Fuktrådgivning
Skadeutredning

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsakkunnig
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar
Fuktsakkunnig
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Fuktplan

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsakkunnig
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktronder
Utbildning lufttäthet

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsplan
Skadeutredning
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovning + rådgivning
Fuktrådgivning
Fuktronder
Täthetskontroll av ventilerade golv

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar
Utredning vid vattenskada
Uttorkning

Uppsala

Dry-ITs uppdrag:

Fuktsäkerhetsbeskrivning
Checklista, fuktsäkerhetsprojektering
Fuktsäkerhetsplan
RBK-mätningar
Utredningar/fuktskador
Fuktronder
Slutligt fuktintyg
Lufttäthetsprovningar

Uppsala

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsplan
RBK-mätningar
Utredningar/fuktskador
Fuktronder
Lufttäthetsprovningar

 

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Fuktkonsultation
Lufttäthet
Fuktskadeutredning

Malmö

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsansvarig
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovning
Dokumentation inför miljöklassning


Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Fuktkonsultation
Uttorkningsberäkningar
Lufttäthet

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Fuktronder
Fuktsakkunnig åt entreprenören
Fuktsäkerhetsprojektering
Lufttäthetsprovningar 

Uppsala

Dry-ITs uppdrag:

Fuktsakkunnig
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar 

 

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering 
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar 
Radonmätningar 
Uppföljande emissionsmätningar för BREEAM 

Uppsala

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Luftäthetsprovningar

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
Uttorkningsberäkningar
RBK-mätningar
Fuktsäkherhetsplan
Fuktronder
Luftttäthetsprovning
Termografering

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovning

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar
Termograferingar

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder
RBK-mätningar
Lufttäthetsplan
Utredning vid vattenskada

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Uttorkningsberäkningar
Fuktsäkerhetsplan
Fuktronder 
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar

Stockholm

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
RBK-mätningar
Lufttäthetsprovningar
Radonmätningar

Göteborg

Dry-ITs uppdrag:
Fuktsäkerhetsprojektering
Fuktsäkerhetsbeskrivning
RBK-mätningar
Fuktrådgivning + granskning
Fuktronder

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsäkerhetsansvarig

RBK Fuktmätningar

Lufttäthetsprovningar

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsäkerhetsansvarig

RBK Fuktmätningar

Fuktinventering

Lufttäthetsprovningar

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Lufttäthetsprovning

 

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktronder

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Avjämningsmassa fuktmätningar

Malmö

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktmätningar avjämningsmassa

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktsäkerhetsplan

RBK mätningar i betong

Fuktronder

Lufttäthetsprovning

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fuktmätningar i avjämningsmassa

RBK mätningar i betong.

Malmö

Dry-ITs åtagande:

Fukttekniska utredningar

Malmö

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong

Fuktmätning avjämningsmassa

Lufttäthetsprovning

Göteborg

Dry-ITs åtagande:

Lufttäthetsprovning

Termografering

RBK mätning i betong

Fuktronder

Göteborg

Dry-ITs åtagande:

Fuktsakkunnig

RBK mätningar i betong.

Fuktronder

Göteborg

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Göteborg

Dry-ITs åtagande:

Fuktsäkerhetsplan

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Fuktronder

Göteborg

Dry-ITs åtagande:

RBK mätningar i betong.

Lufttäthetsprovning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår