Mikael Frostander, produktionschef, SKANSKA
"samarbetet funkar bra helt enkelt"

Jag anlitar Dry-IT för vi har ramavtal med er. Det funkar också väldigt bra att jobba med er och jag tycker ni är flexibla och lösningsorienterade. Ni förstår vår byggprocess och det finns en mycket got förståelse för att vår produktion måste hållas igång även fast ni skall lösa era uppgifter hos oss samtidigt. Det brukar alltid fortlöpa smidigt, både när ni utför RBK mätningar som vid lufttäthetsprovningar. Samarbetet funkar bra helt enkelt!

Patrik Neumann, platschef, NCC
"gillar konsulternas proffsiga bemötande"

Ni har hjälpt mig i flera projekt och i aktuellt projekt har det handlat om fuktsäkerhetsplan, fuktmätningar i betong, fuktronder och så kommer vi genomföra lufttäthetsprovningarna ihop. Det jag gillar med vårt samarbete är konsulternas proffsiga bemötande och deras sakkunnighet. Ni ser även till produktionens framfart och det underlättar i mitt arbete, precis så som jag vill ha det.

Erik Byfeldt, produktionschef Skanska
"Dry-IT är lösningsorienterade"

Dry-IT har god kompetens inom fukt- och lufttäthetsområdet och jag har jobbat med er i flera projekt tidigare. Jag känner mig trygg i samarbetet med Dry-IT och erfarenheten jag har av att jobba med er. Ni är lösningsorienterade i både stora som små detaljfrågor. Det är en trygghet för mig i min roll att ha er kunskap som kompletterar på just fukt- och lufttäthetsområdet. Så jag är helt klart nöjd med vårt samarbete.

 

Annika Strömdahl, arbetsledare, PEAB
"handfasta tips och råd samt bra rapporter"

Jag har anlitat er som fuktsakkunnig i ett par projekt samt även vid ett par utredningstillfällen. Ni är ju en avtalspartner till oss och det tycker jag är jättebra. Vårt samarbete fungerar bra för  Dry-IT har kompetent personal med hög sakkunnighet. Jag gillar att jag får handfasta tips och råd på förslag till lösningar. Ytterligare en bra sak är era rapporter, de är bra och lättförståeliga. Sedan är ni alltid självgående när ni skall utföra uppdragen hos oss och det gör ju att det blir tidsbesparande för oss.

Fredrik Lööw, platschef, JM
"vi lyckas bra i våra projekt tack vare gott samarbete i flera tidigare projekt"

I grunden har ju vi ett samarbetsavtal så det är bra. Sedan tycker väl jag att nu har vi jobbat ihop så länge att Dry-IT känner väl till hur vi bygger. Det gör att ni kan förutse eventuella risker och utmaningar som vi kan tänkas stå inför och då kan vi i tidigt skede agera för att minimera framtida problem. Jag tycker ni är lösningsorienterade och att ni alltid försöker hålla farten uppe i det ni gör så att vi tillsammans kan klara produktionstiden. Vi lyckas bra i våra projekt och det är ju tack vare gemensamt arbete i tidigare projekt, så vi har lärt oss hur vi skall jobba för att uppnå bra resultat.

Maria Alm, innemiljöspecialist, LF
"vi får det vi behöver av Dry-IT"

Vi har ett avtal i grund och botten och genom det har vi upprättat ett gott och väl fungerande samarbete. Ni hjälper oss med utredningar och samarbetet löper på mycket bra. Det finns en god förståelse hos Dry-IT för vår verksamhet och ni håller utredningarna på en god nivå. Konsulterna hos Dry-IT är också väldigt duktiga och proffsiga vid kontakt med våra brukare som vi vill hjälpa. Tack för ert fokus på ökad förståelse och insikt om eventuella problem och hur de skall lösas, det är givetvis en mycket viktigt del i arbetet. Till sist vill jag också berömma er för era rapporter som jag tycker är bra skrivna och fungerar som underlag även när åtgärder ska genomföras. Så sammanfattningsvis kan man väl säga att både jag och mina kollegor tycker vi får det vi behöver av Dry-IT.

Jimmy Karlsson, produktionschef, SKANSKA
"jag kan varmt rekommendera Dry-IT"

"Jag har jobbat med Dry-IT i ungefär sex år. Jag är nöjd med vårt samarbete för ni är alltid professionella och ni levererar bra rapporter som jag enkelt kan ta vidare till min beställare. Det är också bra för mig att ni stöttar både i projekteringsfasen och produktionsfasen, det ger ju mig en heltäckande hjälp med det jag behöver för min produkt. Jag kan varmt rekommendera er som leverantör av tjänster inom fuktsäkerhetsarbetet."

David Karlsson, Projektledare bygg, Malmö stad
”Ni underlättar i mina projekts byggprocesser”

"Jag är nöjd med samarbetet med Dry-IT. Jag får professionellt och snabbt bemötande av er. Dry-IT har också bra koll på nya krav och regler och ni bistår med den informationen till mig så jag känner mig uppdaterad på det och i och med det också trygg. Ni underlättar i mina projekts byggprocesser.”

Peter Holmner, projektchef, AF Bygg Göteborg
"mycket nöjd med samarbetet än så länge"

Jag kom i kontakt med er i mitt senaste projekt och nu har jag anlitat er för lite olika tjänster både i projekterings- och produktionsfasen. Jag gillar att ni är lätta att ha och göra med. Ni förstår vårt och våra beställares önskemål och levererar underlag till oss som är lätt att förstå och med relevant information. Jag tycker det är bra att ha en sakkunnig extern part som jag kan bolla med och ni ger bra tips och råd på vägen. Jag tycker också ni har ställt upp fint när jag ibland hört av mig med lite kort varsel, så jag får väl lov att säga att jag är mycket nöjd med vårt samarbete än så länge.

Michael Jönsson, platschef, NCC
"tillsammans hittar vi de bästa lösningarna"

Jag har anlitat er för vårt lufttäthets- och fuktsäkerhetsarbete. Ni har hjälpt oss både i projekteringen och i produktionen. Det jag gillar med Dry-IT är att ni är professionella, flexibla och samtidigt lösningsorienterade. Tillsammans hittar vi de lösningar som är bäst och genomförbara för just vårt projekt och som samtidigt uppfyller vårt projekts specifika krav. Jag tycker samarbetet funkar bra och uppskattar det ni gör.

Andy Hägglund, Produktionschef SKANSKA
"får professionell hjälp av Dry-IT"

”Jag har jobbat tillsammans med Dry-IT i 10 år. I grund och botten har vi ett samarbetsavtal mellan våra bolag vilket givetvis är bra. Men för mig personligen upplever jag att jag får professionell hjälp av er, ni ger tydliga svar och ni hjälper mig och mitt produktionsgäng att bli bättre i allt vi gör för en fuktsäkrad slutprodukt. Jag gillar er vilja att få oss att själva ta ansvaret och göra rätt från början. För mig som ansvarig känns det givetvis också tryggt med en utomstående part , en sakkunnig, som granskar, mäter, följer upp och ger oss det stöd vi behöver, då vet jag att det blir bra.”

Andreas Lindblad arbetsledare SKANSKA
"gillar samarbetet med Dry-IT"

”Jag har anlitat Dry-IT för fukt- och lufttäthettjänster i mina senaste projekt. Det jag gillar med Dry-IT är att jag får sakkunnig extern hjälp som jag kan lita på. Jag tycker också ni ger goda tips och råd på vägen och det underlättar såklart mitt arbete. Ni kvalitetssäkrar fuktsäkerhetsarbetet med era insatser så att vi i slutändan får en hållbar produkt. Sådana samarbeten gillar jag.”

Tommy Boström, platschef, Veidekke
"Dry-IT är ett bra bollplank genom hela projektet"

"Nu senast hade vi BREEAMkrav i vårt projekt vilket krävde lite extra hjälp. Dry-IT som kom in i tidigt skede säkerställde att vi hade kontroll på kritiska detaljer och riskkonstruktioner ur fuktaspekten samt bistod oss sedan löpande med en rad tjänster. Generellt sett tycker jag det är viktigt att få in Dry-IT tidigt i processen så vi gör rätt från start och sedan tar med oss all den informationen in i produktionsfasen. Jag känner ett bra stöd i Dry-IT och tycker mig få bra lösningar som passar oss och våra projekt. Ett bra bollplank helt enkelt genom hela projektets gång.”

Johanna Hammar, projektledare, Atrium Ljungberg
"vi har god hjälp i vår samarbetspartner Dry-IT"

"Som projektledare hos Atrium Ljungberg arbetar jag med företagets bostadssatsning i Gränbystaden.
Vi är en fastighetsägare som utvecklar och driver projekt i egen regi och för egen förvaltning. Vi vill bidra till en god  samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar för de människor som vistas i de miljöer vi skapar.
I vår strävan att bygga bra fastigheter har vi god hjälp av vår samarbetspartner Dry-IT. Gemensam skapar vi en process genom projektering och produktion med fokus på fuktsäkerhet. Att i tidigt skede uppmärksamma riskkonstruktioner och säkerställa att de åtgärder som rekommenderas efterlevs i produktionen är grunden för att lyckas. Pålitlighet och samverkan kring dessa frågor borgar för att vi får hållbara lösningar.
Dry-IT bistår oss också i certifieringsprocesser både enligt Miljöbyggnad  och Breeam
Vi på Atrium Ljungberg ser fram emot att färdigställa fastigheterna i Gränbystaden i samverkan med Dry-IT."

Fredrik Åslund, KMA samordnare, SKANSKA
"är mycket nöjd med samarbetet med Dry-IT"

”Jag har arbetat med Dry-IT i många av mina tidigare projekt. I just det här senaste, för Nya Södertälje Sjukhus, har jag anlitat flera av era tjänster. Vi ställer alltid höga krav på oss  i våra projekt men i detta projekt har kraven varit extra höga och även kraven på dokumentation lite extra skärpta då byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Jag är mycket nöjd med vårt samarbete då det alltid löper på smidigt och jag tycker det funkar bra. Vi  får det vi behöver! ”

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår