Arbetsmiljöpolicy

Dry-IT AB:s målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. Vi förebygger ohälsa och olyckor genom att systematiskt identifiera arbetsmiljörisker och hanterar dessa på ett så effektivt sätt som möjligt.

Alla deltar i arbetsmiljöarbetet genom vara observanta på risker som kan uppstå samt att tillägna sig kunskap om gällande arbetsmiljölagstiftning och andra krav samt följa desamma.

Genom samråd med och medverkan av arbetstagarna skapar vi god dialog för att ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. En bra dag på jobbet innebär för oss en rimlig balans mellan människa, uppdrag och organisation. Tillsammans jobbar vi med ständiga förbättringar av vår arbetsmiljö, både i vårt dagliga arbete och långsiktigt. Att eliminera och förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och sätta in rehabilitering i ett tidigt stadium är en självklarhet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår