2019-11-21

Dry-IT i omfattande inventeringsuppdrag Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat- kultur- och stadsmiljöupplevelser. Området ska utvecklas till en destination för mat, kultur, evenemang, boende och arbete.

Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder och cirka 9 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition förvaltas genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål, tillsammans med områdets starka tradition av mat och gastronomi.

Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Den första etappen i Slakthusområdet omfattar cirka 900 bostäder, en grundskola, en gymnasieskola, en idrottshall, tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service. Den andra etappen planeras påbörjas under slutet av 2019.

Detta är ett jättespännande projekt, och väldigt viktigt ur ett miljöperspektiv, som Dry-IT har fått förmånen att hjälpa till i. Vårt uppdrag är idag att inventera samtliga byggnader som skall rivas. Detta för att säkerställa att eventuellt miljöfarligt avfall hanteras och omhändertas på ett korrekt sätt. Vid våra inventeringar går vi igenom hela byggnaderna och tar materialprover på misstänkta material som sedan skickas för analys. Allt underlag kring dessa inventeringar sammanställs och överlämnas till beställaren som i sin tur har detta som underlag till upphandling av rivningsfirmor för att kravställa korrekt saneringshantering.

Vårt pågående uppdrag utförs på uppdrag av exploateringskontoret och Dry-IT  har 4 miljöinventerare som fram till idag har inventerat 10 byggnader sedan projektstarten augusti 2019. Vårt uppdrag omfattar ca 25 byggnader om ca 100 000 kvm och kommer förmodligen att pågå till 2023.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår