2019-04-25

Dry-IT miljöleder BREEAM-projekt i Hyllie

Dry-IT uppmuntrar marknaden till ett mer hållbart byggande och ser BREEAM-certifieringar som ett gott exempel och ett viktigt steg i den riktningen.

BREEAM-SE är ett miljöcertifieringssystem för de flesta typer av byggnader som används vid nyproduktion samt vid om- och tillbyggnad. BREEAM -SE attraherar också internationella investerare. Med en certifiering i BREEAM-SE kan en fastighet jämföras på en internationell marknad och både internationella och svenska investerare anser att detta ger ett högre värde. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden (ledning & styrning, hälsa & välmående, energi, transport, vatten, material, markanvändning och ekologi, föroreningar och innovation). Det finns minimikrav på att uppnå vissa poäng inom respektive kategori beroende på vilken nivå på certifieringen man eftersträvar. 

Med BREEAM bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimatet såsom ventilation och belysning men även hur byggnaden ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, vattenhushållning och påverkan på närmiljön. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

BREEAM är ett internationellt certifieringssystem som uppstod 1990 i England. Sedan 2013 har det funnits en svensk version av systemet BREEAM-SE. Styrkan och fördelen med att certifiera enligt BREEAM-SE är just att den manualen är anpassad efter svenska byggregler.

Dry-IT som är en aktör inom bygg- och fastighetsbranschen anser att BREEAM är ett mycket bra verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågorna. Vi har medarbetare med lång och gedigen erfarenhet av certifieringssystemet BREEAM – både med att samordna och att granska byggprojekt. Nu har vi fått förtroendet att hjälpa Steen & Ström, via totalentreprenören WE Construction, med tillbyggnad av affärslokal på ca 2500 kvm vid Emporia Hyllie shoppingcenter. Eftersom Emporia sedan tidigare är BREEAM-certifierat var det naturligt att även tillbyggnaden skulle certifieras enligt samma system. Cristian Nae från Dry-IT är BREEAM-AP (Advisory Professional) i projektet och har rollen som samordnare vilket innebär att han miljöleder och därmed säkerställer att alla miljöfrågor hanteras rätt i tid. Utöver BREEAM-samordningen ansvarar vi även för fukt och energiberäkningarna. Uppdraget för Dry-IT påbörjades i januari 2019 och slutbesiktning är planerad i slutet av oktober 2019.

”Det som gör det här projektet extra spännande att arbeta i är bland annat en engagerad entreprenör - men det är även en kul utmaning att vara med i den här typen av hållbarhetsprojekt som sticker ut baserat på projektets läge. Utmärkande för det här projektet är att tillbyggnaden sker ovanpå en befintlig byggnad och att alla systemen som ska kopplas samman med den befintliga byggnaden. Det är  alltid positivt att jobba i den här typen av BREEAM-uppdrag där alla i projektteamet utmanas för att göra sitt yttersta i samarbetet för att nå de bästa lösningarna och gå i mål med en certifierad och kvalitetssäkrad byggnad.”

Cristian Nae, Miljöledare Dry-IT

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår