Från vänster: Christopher Ågren Dry-IT, Catarina Warfvinge SGBC, Edwin Måradson Dry-IT, Åsa Wahlström CIT Energy Management, Henrik Rydberg Dry-IT och Peter Leskinen Einar Mattsson.

2019-02-05

Dry-IT och Einar Mattsson i spännande pilotprojekt med SGBC för utveckling av det nya certifieringssystemet Miljöbyggnad Drift och Förvaltning.

I skrivande stund pågår för fullt ett pilotprojekt där flera fastig­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­hetsägare testar det nya systemet från SGBC, Miljöbyggnad Drift och Förvaltning, som gör det lättare att certifiera och minska miljöbelastningen i befintliga byggnader.

Utgångspunkten för Sweden Green Building Councils (SGBC) med det nya systemet är att minska miljöbelastningen och verka för bättre hälsa i landets befintliga byggnader.
Miljöbyggnad Drift och Förvaltning skiljer sig från Miljöbyggnad för nyproduktion  i flera avseenden och omfattar fler områden. Störst fokus läggs på energianvändning och inomhusmiljö. Men även hälsa, städbarhet, avfallshantering och vattenanvändning beaktas. Det nya systemet tar både sikte på själva byggnadens och installationernas status men också på förvaltningsrutiner som rutiner för styr och övervakning, drift- och skötselinstruktioner samt hur fastighetsägaren kan hjälpa hyresgästerna så att även de kan bidra till minskad

Certifiering av drift och förvaltning enligt det nya systemet kan kombineras med finansiering genom s.k. Gröna lån, ett lån med lägre ränta i och med en insats för miljön.

Denna kombination ger fastighetsägaren en perfekt möjlighet att finansiera arbetet med miljö- och hållbarhetsåtgärder. Det är viktigt att arbeta proaktivt med att utveckla och integrera hållbarhetsarbetet i sin egen affär.

Arbetet med Miljöbyggnad Drift och Förvaltning innebär i praktiken att det är ca 200 unika frågor som skall besvaras där varje positivt svar ger en eller flera poäng. Ju fler poäng samlas desto högre klassning får fastigheten (guld silver eller brons). I de fall svaren är negativa diskuterar granskaren och fastighetsägaren åtgärder som krävs för att vända på svaren och därmed plocka hem flera poänger. På så vis kan certifieringssystemet fungera som ett förbättringsverktyg för fastighetsägaren där byggnadens miljöprestanda kan förbättras succesivt.

Dry-ITs Christopher Ågren som är uppdragsansvarig i det gemensamma pilotprojektet med Einar Mattsson menar att ett sådant systematiskt arbetssätt med hållbarhetsfrågor minskar klimatpåverkan samt förbättrar inomhusmiljön i det befintliga beståndet markant. Och att man dessutom kan få sänkta lånekostnader i o.m. det arbetet och ett ökat fastighetsvärde så finns det ju inget att tveka om värdet, intjänade kronor på banken. Dessutom kan drift-, underhålls- och kapitalkostnader för fastigheten sänkas i samband med certifieringen vilket i sin tur leder till ökat fastighetsvärde. ”Jag är övertygad om att många fastighetsägare snart skyltar med ”Certifierad Miljöbyggnad Drift och förvaltning” och kommer dra nytta av fördelarna.” säger Christopher.

Einar Mattssons förvaltningschef Peter Leskinen är positiv till pilotprojektet och säger: ”Det är nyttigt för oss som stora fastighetsägare att få ytterligare en bedömning från tredje part på hur våra fastigheter mår i termer som miljöprestanda och hållbarhet. Mina förväntningar på piloten är att få ett kompletterande underlag på vilka åtgärder och investeringar vi behöver göra för att uppnå en hållbar och klimatsmart fastighet. Här får vi en möjlighet att spara både på jordens resurser och pengar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår