2018-05-09

Johan Ahlinder, regionschef Dry-IT Uppsala kontor, om miljö och hållbarhet

Dry-IT: Johan nu har du varit på Dry-IT i en månad. Du skall ju hjälpa våra kunder i Uppsalaregionen med deras miljö- och hållbarhetsarbete. Berätta lite hur dina tankar går kring detta?

Johan: Miljö- och hållbarhet för mig är inget separat ”område” utan snarare är det en helhetssyn på hur vi alla måste ta vårt ansvar, tänka och agera utifrån. Med det menar jag att tidigare har vi inom fastighetsbranschen tänkt i ”stuprörstänk” och olika discipliner och ämnesområden har diskuterats separat, nu måste vi se till att samtliga delar har en gemensam målbild med fokus på hållbarhet och ett strukturerat arbetssätt för att få ut maximal hållbarhetsnytta. Hela världen står inför stora utmaningar inom klimatområdet och fastighetsbranschen har stor potential att göra en betydande skillnad. 30 % av all växthusgas som släpps ut i världen kan knytas till byggnader och byggnation. Vi kan inte längre blunda för klimatförändringar, resurs- och energieffektiviseringar, farliga ämnen i byggmaterial, mm.

Dry-IT: Vad menar du med det mer specifikt?

Johan: Jag har erfarenhet från byggprojekt där projektet missade målet för att enskilda individer arbetade isolerat med sina respektive områden, (beställare, arkitekt, VVS, styr, byggprojektör). Projektet missade den stora energi- och miljövinsten som skulle kunna blivit i projektet om en tydligare målbild, samordning och kommunikation mellan disciplinerna hade funnits.

Dry-IT: Så vad är ditt tips när man vill uppnå bästa effekt i sina projekt och lyckas med en gemensam målbild? Hur gör man?

Johan: Det finns kanske inte enbart ett svar på den frågan. Alla projekt ser olika ut och har olika förutsättningar. Men en grundläggande faktor är att skapa samsyn för vart vi ska (målbild inom miljö och hållbarhet)) och vilka aktiviteter som skall genomföras för att uppnå målen. Att skapa tillit /lyhördhet till varandra i projektet och entusiasm är avgörande faktorer om projektet ska lyckas eller ej. Vi ska inte heller underskatta dokumentationens betydelse där vi tydligt redovisar fattade beslut och eventuella förändringar och vad de innebär. 

Dry-IT: Vilken egenskap skulle du säga krävs av en miljösamordnare för att uppnå denna samsyn?

Johan: Det måste vara en person som kan och vågar ta plats i projektgruppen och som kan påvisa fördelarna trots att sambanden är komplexa och den kortsiktiga nyttan inte är helt given. Det blir påtagligt när miljösamordnaren t.ex. hamnar i ekonomiska diskussioner och där miljö och hållbarhetsfrågan måste få bli prioriterad över en ev. kortsiktig vinstfördel. Jätteviktigt!

Den stora förändringen bör ske nu och jag ser att allt fler aktörer börja ta hållbarhetsansvar och ändrar om sina affärsmodeller till långsiktigt hållbara.  

”Att tänka miljö är stort men agera hållbart är större” Johan Ahlinder, Dry-IT

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår