2017-02-10

Lina Fuktsäkerhetssamordnare - Dry-IT

 

Dry-IT : Du har jobbat på Dry-IT i 7 år och har nu rollen som Fuktsäkerhetssamordnare.

Lina: Det stämmer. Jag började 2010 i rollen som RBK-tekniker direkt efter en avslutad utbildning inom fastighetsteknik. Då var jag mest ute och mätte i betong hos våra kunder. Jag minns också att då var inte fuktsäkerhetsarbetet något som var direkt av intresse för våra kunder. Men med tiden så har det ju skett en stor förändring inom området vad gäller både lagstiftningar, hårdare BBR krav samt en ny medvetenhet om konsekvenserna hos våra kunder. Det intressanta är också att jag på senare år även arbetat mycket med utredningar och då märker man ju tydligt att det som inte hanteras i ett tidigt skede kommer som ett brev på posten när byggnaden tas i bruk. Efter att jag avslutade min utbildning Diplomerad fuktsäkerhetsansvarig produkton (2015) bestämde vi att satsa mer på tjänsten Fuktsäkerhetssamordnare.

Dry-IT: Vad tror du det ökade intresset för fuktsäkerhetsarbetet hos marknaden beror på?

Lina: Framförallt de ökade lagkraven vilket innebär en ökad lägsta nivå på fuktsäkerhetsarbetet. Den följs upp via Bygga F, som är en metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete. Vi ser också en ökad medvetenhet hos beställarna och fastighetsägarna och det beror till stor del på att marknaden d.v.s. köparna och hyresgästerna har blivit mer medvetna. Allt fler företag väljer att certifiera sina byggnader t.ex. Svanen, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, helt i linje med marknadens efterfrågan. Toppen tycker vi på Dry-IT, som arbetat med förebyggande fuktsäkerhetsarbete sedan 1999.

Dry-IT: Vad krävs av en Fuktsäkerhetsamordnare för att lyckas bra i rollen?

Lina: Framför allt krävs rätt kompetens. Du bör ha en utbildning inom byggfysik/byggteknik eller liknande samt några års erfarenhet i branschen. Sedan handlar det ju trots allt om människor i grund och botten. Alla har mycket på sina agendor och pressen på produktionsledningen är extremt hög. Kommunikationen och förståelse för projektets framskridande är avgörande för att inte bli en stoppkloss utan snarare hitta effektiva och hållbara lösningar inom satta krav. Så smidighet i kombination med lite pondus kan nog vara att rekommendera. Jag jobbar på det..haha…

Dry-IT: Vad spännande med den här tjänsten Fuktsäkerhetssamordnare vad innebär det mer specifikt för kunden?

Lina: Vi har ju egentligen alltid arbetat med den här typen av tjänst, dock inte under benämningen Fuktsäkerhetssamordnare. Nu blir vår roll tydligare och även det arbetet som skall utföras. Idag har jag två kunder som anlitar mig i rollen. Arbetet inleds alltid med att vi stämmer av kundens och projektets behov. Det kan vara fuktronder, dokumentering av inläckage (skador), delta vid byggmöten, planera in fuktmätningar och täthetsprovningar etc. Tanken är att kunden ska ha en kontaktperson och därav kunna släppa en stor del av planeringen gällande fuktsäkerhetsarbetet. Tidsintervallet är tätare än i våra andra uppdrag, och oftast innebär tjänsten ett platsbesök i veckan med avstämning, för att kunna upptäcka eventuella risker innan skadorna sker.  Att även få hjälp med att summera allt gällande fukten inför slutbesiktningarna är ofta uppskattat. Det som också är lite unikt med tjänsten är att vi kan också kan kombinera miljö- och lufttäthetsronden i samband med våra ordinarie fuktronder. Det spar våra kunder en hel del pengar på.

Dry-IT: Blir det här en kostsam tjänst för kunden?

Lina: Som jag nämner i tidigare fråga så gör vi alltid planeringen tillsammans med den ansvarige hos vår kund. Och kunden väljer själv omfattningen och kan budgetera för insatserna mot beställaren. Det viktigaste är trots allt att ställa min insats i relation till kostnader som kan uppstå om man missar fuktsäkerhetsarbetet under produktionen. Mycket handlar om kommunikation och kontinuitet i arbetet.

Dry-IT: Vilken respons får du från dina kunder?

Lina: Först och främst tacksamhet och uppskattning. Platsledningen har oftast inte tiden att frigöra för de uppgifter som jag fokuserar på hos dem. De har inte alltid heller den djupare kunskapen som krävs. Jag tycker jättemycket om mina kunder och har nog världens bästa jobb!

Dry-IT: Tack Lina för att du tog dig tiden att presentera din roll. Om nu någon som läser det här vill veta mer och kanske ha din hjälp hur går de till väga då?

Lina: Tack själv! Ja i så fall är den eller de personerna varmt välkomna att kontakta mig på Lina@Dry-IT.se så löser vi såklart det.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår