2016-09-14

Innemiljöproblem i byggnader

Intervju med Malin Christersson gruppledare i utredningsgruppen

Dry-IT: Malin du är en av medarbetarna i utredningsgruppen på Dry-IT. Ni arbetar ofta med att hjälpa våra kunder med olika typer av utredningar i deras fastighetsbestånd. Varför tror du det finns så mycket problem i många befintliga byggnader?

Malin: Det är svårt att säga, men många faktorer påverkar inomhusmiljön och ibland är fastigheterna dessutom inte så väl underhållna. Byggnaderna är komplexa och det händer att en del åtgärder som utförs för att lösa ett problem orsakar ett annat problem. Exempelvis kan energibesparande åtgärder orsaka fukt- eller radonproblem. Man bygger också ofta med obeprövade nya metoder och material vilket kan gå riktigt illa. Som exempel kan nämnas magnesiumoxidskivorna som beskrevs som fukttåliga byggskivor. Det har nu visat sig att dessa skivor riskerar att svälla söner när de utsätts för fukt.

Dry-IT: Finns det någon tydligt bild av vilken tidsera där fastigheter har större problem än andra ?

Malin: Jo varje decennium har nog någon tidstypisk problematik. För att nämna några exempel så är byggnader från 50- 60-tal ofta byggda med blå lättbetong vilket medför en högre radonhalt i inomhusluften och på 80-talet användes kaseinhaltigt flyspackel på golvbjälklagen vilket orsakade stora problem med inomhusmiljön.Den nya byggtekniken på 2000-talet med putsade fasader på regelstomme har inneburit många skador och fuktproblematik.

Dry-IT: Vad är typiska uppdrag som du och dina kollagor ofta hamnar i?

Malin: Det är väldigt varierande. Det kan vara sökning efter inläckage av vatten i ett terrassbjälklag, eller att vi letar efter orsaken till ett luktproblem. Ett annat typiskt uppdrag är att utreda orsaken till förhöjda radonhalter.

Utredningar av orsaken till att man upplever inomhusmiljöproblem är också vanliga. I de flesta fallen lämnar vi också ett åtgärdsförslag.

Dry-IT: Hur upptäcker våra kunder att det finns någon form av inomhusproblem anser du?

Malin: Det kan vara brukare som klagar på att de mår dåligt eller upplever någon typ av problem i lokalen. Ibland visar mätningar på förhöjda nivåer, t.ex. radonmätningar och då ser man ju tydligt att det finns ett problem att lösa.

 Dry-IT: Det verkar vara omfattande och olika typer av uppdrag ni hamnar i?

Malin: Ja så är det också men vi är en grupp med olika kompetens och erfarenhet som tillsammans kan lösa de flesta inomhusproblemen faktiskt. Det gör ju våra jobb lite extra kul och omväxlande också eftersom vi får så många olika utmaningar.

Dry-IT: Vad skulle du säga är vanliga orsaker till innemiljöproblem?

Malin: Det är som sagt väldigt varierande. Ibland är det enkelt som att man t.ex. har det för varmt inomhus. De flesta mår inte särskilt bra av för hög inomhustemperatur. Ibland är det fuktskador i byggnaden som orsakar problem, men det kan också vara damm som är orsaken. Städkvaliteten och brukarvanorna är viktiga faktorer att titta på.

Dry-IT: Om det finns så mycket problem i befintliga fastigheter som jag uppfattar att du tycker, vad kan man göra som fastighetsägare eller förvaltare för att mota i Olle i grind?

Malin: Det är alltid viktigt att lyssna på hyresgästen eller den som upplever problemen och att visa att man tar problemen på allvar. Man kan själv kontrollera att ventilationen går som den skall samt att inomhustemperaturen är rätt. Om man inte kommer fram till en lösning själv kan man förstås ringa till oss på Dry-IT som gärna hjälper till med utredning och åtgärdsförslag.

Vi kommer också framöver att hålla kurser i fastighetsförvaltning och inomhusmiljö. 

Dry-IT: Avslutningsvis, är det alltid skador som ni får utreda när kunderna ber om hjälp?

Malin: Det förekommer givetvis större fuktskador men det kan vara så mycket annat som jag nämnde tidigare. Mögellukt är en mycket  vanlig anledning till  upplevda problem men det är inte säkert att det finns en fuktskada.

Mögellukt kan komma från allt möjligt t.ex. gamla möbler, lädervaror, krukväxter och kanske till och med från en persons kläder. Det är denna typ av frågor som gör det här jobbet så spännande, man får vara lite detektiv ibland.

Har du frågor kring dina fastigheter eller ev funderingar så är du välkommen att kontakta Malin på Malin.christersson@dry-it.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår