2016-09-12

Internationellt certifierat passivhus

Historia

Passivhuskonceptet var framtagen av Bo Adamson, professor i byggnadskonstruktion vid LTH, som arbetade i Kina på 80-talet i ett projekt med syfte att producera billiga och komfortabla bostäder. Wolfgang Feist var den tyska forskaren som vidareutvecklade konceptet och bildade det fösta passivhusinstitutet i Darmstadt 1989.

Konceptet är beprövat sedan 20 år tillbaka och det finns ett 1000-tal passivhuscertifierade bostäder och kommersiella byggnader runt om världen byggda enligt det riktiga passivhuskonceptet.

Många hus kallas för passivhus medan i själva verket är de långt ifrån det. I det internationella riktiga passivhussystemet är man väldigt noggrann med uppföljning och verifiering av ställda kraven.    

Passivhus

Passivhusfilosofin innebär att minimera värmeförlusten genom att utföra klimatskärmen välisolerad och välformad samt minimera ventilationsförluster genom tätt klimatskal och högeffektiva ventilationssystem. Det resulterar i ett mycket lågt värmebehov som försörjs med ett smart och enkelt värmesystem.

Den miljövänligaste energin är den energin som inte behövs alls!

Minimering av värmeförlusten sker genom:

-          God värmeisolering

-          Hög lufttäthet

-          Konstruktion utan köldbryggor

-          Ventilation med hög temperaturverkningsgrad

-          Kompakthet dvs minimal omslutningsarea per golvarea

-          Optimerad orientering

-          Fönsterstorlekar och placering optimerade utifrån funktion, behov och lokala förutsättningar

-          Optimerad solvinst och minimalt kylbehov med hjälp av en välplanerad solavskärmning

Passivhusfilosofin ställer även krav på den termiska komforten genom krav på strålningstemperaturassymeterin och temperaturskiktningen i rummet.

En fullständig checklista för hur man kan uppfylla dessa ovan nämnda krav finns här:

Certifiering

Passivhuscertifiering är ett kvitto på en hållbar byggnad. En passivhusexpert* jobbar tillsammans med arkitekten från skisskedet till färdiga bygghandlingar i syfte att säkerställa att alla ställda krav uppfylls samt att certifieringen sker med minimal merkostnad.

Det finns även möjlighet  att renovera ett befintligt hus till passivhus med möjlighet att även certifiera huset. För certifiering av både nya och befintliga byggnader finns det tre nivåer Klassik, Plus och Premium.

Konceptet är öppet när det gäller val av delsystem så länge vissa huvudkriterier uppfylls. Se kriterierna här!

*Passivhusexperten ser till att passivhuskraven uppfylls genom att utföra passivhusberäkningar så kallas PHPP-beräkningar, energisamordnar i projektet, samlar och skickar in erforderliga handlingar för certifieringen, utbildar produktionspersonal och gör energironder för kvalitetssäkring av produktionen samt upprättar en användarmanual för en optimal bruk av byggnaden.

Passivhusexpertens mål är alltid att minimera driftkostnader, minimera miljöpåverkan, skapa ett gott inomhusklimat och minimera merkostnaden jämfört med en standardbyggnad.

Nära-nollenergibyggnader

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader. För offentliga byggnader börjar kravet att gälla från och med 31 december 2018. Passivhus är ett väldigt bra val om man redan vill bygga en nära-nollenergibyggnad med välbeprövade tekniker.

Kontakta gärna Dry-IT:s certifierade Passivhusexperter för mer information:

Peter Sunvisson, peter@dry-it.se

Edwin Måradson, edwin.maradson@dry-it.se

Martin Modin, martin.modin@dry-it.se 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår