Lönsamhetsbedömning

En korrekt utförd lönsamhetsbedömning som beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivisering minskar livscykelkostnader i bygg- och fastighetsbranschen i betydande utsträckning. Fastighetsägare, projektledare, konsulter, kommuner och landsting står ständigt inför olika systemval, val av certifieringssystem eller val av energirenoveringsnivå. För att hitta det mest lönsamma alternativet behöver man bland annat ha kunskaper om olika kalkylmetoder, aspekter som behöver beaktas i kalkylen, komponenternas livslängder, kalkylräntan, prisutvecklingar, avskrivning och reinvesteringar.

Inga innovativa lösningar som bidrar till minskade livscykelkostnader ska behöva förbises och företagets miljömål behöver inte vara svåra att uppnås om lönsamhetsbedömningen baseras på rätt grunder och med rätt metod.

 1/2 Dag

Stockholm
Göteborg
Malmö11 Platser

Kursen innehåller

Edwin Måradson är kursledare och har gjort många lönsamhetskalkyler på system-, komponent- och byggnadsnivå i energieffektivisering av både befintliga och nya byggnader.

Under kursen får kursdeltagarna information om tillvägagångsättet för val och användningsområdet av kalkylmetod, metodernas fördelar/nackdelar, ingående parametrar i kalkylen, fallgroparna, presentation av resultat och praktiska exempel. Alla dessa faktorer är av stor betydelse för att vi ska kunna öka takten av energieffektivisering i både befintliga och nya byggnader.

Översikt

  • Livscykelperspektiv
  • Nuvärdes-, internräntemetoden
  • Annuitets- och ”Pay-off” -metoden
  • LCC-metoden
  • Prisutveckling för drift, underhåll och renovering
  • Grundinvesteringar, reinvesteringar och räntor
  • Drift-, underhålls- och renoveringskostnader
  • Livslängder och beräkningsperioder
  • Praktiska räkneexempel
  • Presentation av resultat

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår