Förstudie / Utredningsskede

 

ENERGISTRATEGI:

Inför en projektstart av antingen nyproduktion eller större renovering är det viktigt att tidigt sätta rätt förutsättningar och mål för projektet. I tjänsten energistrategi hjälper Dry-IT beställaren med kravställandet att t ex upprätta en kravhandling gällande mål och metod, identifierar och föreslår lämpliga systemval, granskar lokala förutsättningar såsom ex förnybara energikällor och ev synergier till omkringliggande byggnader.

 

KARTLÄGGNING LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR:

Utifrån den befintliga energi- och miljöstrategi kan Dry-IT hjälpa beställaren med att granska de lokala förutsättningarna för aktuellt projekt såsom; solvärme, solceller, bergvärme, och synergier med omkringliggande byggnader. Utifrån kartläggningen fastställs sedan systemval som motsvarar beställarens krav och ambitioner inför projekteringen.