Energi 

Så uppnås bästa energiprestanda i nyproduktion och i befintliga fastigheter

Minskad energianvändning är idag en högt prioriterad fråga. Prioriteringen avspeglas i skärpta miljölagar och i en rad högt ställda krav på energiprestanda i såväl nyproduktion som äldre fastigheter.

På Dry-IT hjälper vi såväl arkitekter och byggherrar som önskar planera för hur deras byggnader ska utformas, som entreprenörer i byggnadsfasen till fastighetsförvaltare som ska utföra energieffektiviserande åtgärder i sina bestånd. 

Oavsett om det är en nybyggnation eller en befintlig fastighet så står vi till förfogande med vår samlade specialistkompetens. Lägg därtill vår kompetens inom miljö- och fuktsäkerhetsområdet och ni får ett helhetstänk som kan göra varje fastighet ”bäst i test”.

Vill du veta mer om våra energitjänster, läs mer under respektive skede eller kontakta oss direkt.
 

Läs mer om rollen som Energisamordnare