Energi

ENERGISTRATEGI:

Inför en projektstart av antingen nyproduktion eller större renovering är det viktigt att tidigt sätta rätt förutsättningar och mål för projektet. I tjänsten energistrategi hjälper Dry-IT beställaren med kravställandet att till exempel upprätta en kravhandling gällande mål och metod, identifiera och föreslå lämpliga systemval, granska lokala förutsättningar såsom exempelvis förnybara energikällor och eventuella synergier till omkringliggande byggnader.

 

KARTLÄGGNING LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR:

Utifrån den befintliga energi- och miljöstrategi kan Dry-IT hjälpa beställaren med att granska de lokala förutsättningarna för aktuellt projekt såsom; solvärme, solceller, bergvärme och synergier med omkringliggande byggnader.Utifrån kartläggningen fastställs sedan systemval som motsvarar beställarens krav och ambitioner inför projekteringen.