Bo L. Jepson

Styrelseordförande

 

Född: 1948

Huvudsysselsättning:
Styrelseproffs

Utbildning: 
1972
Fil. Pol. Mag.

1988
IFL stora koncernchefskursen

Yrkeserfarenhet: 
 Bred branscherfarenhet från 23 olika branscher i
• operativa roller som VD, VVD och VFO
• styrelseroller som SO, vice SO och ledamot
• rådgivare som ledamot i Advisory board                             
Stor ledarerfarenhet via varierande ledarroller                            
Tung erfarenhet av analys och strategiarbete på högsta nivå                            
Specialitet turnaround