Per Claesson

Regionchef Stockholm

08-464 66 21

Mikael Grankvist

Affärsområdesansvarig fukt

08-464 66 20

Dennis Nielsen

Gruppledare fuktsakkunnig

08-480 021 34

Pernilla Johannisson

Fuktsakkunnig

08-480 01 611

Christopher Ågren

Fuktsakkunnig

08-464 66 15

Tommy Augustsson

Fuktsakkunnig

08-464 66 13

Erik Berggren

Fuktkonsult

08- 464 66 07

Bo Ferngren

Fuktsakkunnig

08-480 02 136

Lina Linderson

Fuktsäkerhetssamordnare / Utredning

08-464 66 28

Susanna Gerges

Fuktkonsult

08-480 021 32

Hani Pourfeiz

Fuktkonsult

08-480 021 31

Marcus Landström

08-480 01 610

Jim Tillberg

Projektledare

08-480 021 33

Björn Siggelin

Avfuktning fukttekniker

08-464 66 24

David Skarp

Avfuktning fukttekniker

Andreas Jonsson

Gruppledare fukttekniker RBK

08-464 66 17

Robert Tael

Fukttekniker RBK

08-464 66 25

Daniel Wirström

Fukttekniker

08-480 01 620

Jan-Åke Schmidt

Fukttekniker RBK

08-464 66 14

Malin Christersson

Gruppledare Utredning/Radon

08-480 016 21

Linus Torstensson

Utredning

08-464 66 04

Mikael Högberg

Fuktsakkunnig utredare

08-464 66 08

Stefan Karlsson

Fuktsakkunnig/Utredning

08-464 66 05

Ella Berge

Miljökonsult

08-464 66 16

Lerry Storm

Fuktsakkunnig/Utredning

08-464 66 06

Martin Modin

Gruppledare lufttäthetsprovning

08-464 66 26

Mikael Hedlund

Lufttäthetsprovare

08-464 66 10

Krister Sandgren

Lufttäthetsprovare

08-464 66 09

Maria Koskull

Affärsområdesansvarig Miljö

08-480 02 135

Henrik Rydberg

Miljösamordnare

08-480 01 625

Martina Westfahl

Miljösamordnare/KMA ansvarig

08-480 01 627

Edwin Måradson

Affärsområdesansvarig Energi

08-480 016 24

Sofia Härdelin

Energikonsult

08-480 01 618

Diana Osta

Energikonsult

08-480 01 626

Peter Sunvisson

Energichef eftermarknad och förvaltning

08- 464 66 12

Johan Haglund

Fuktkonsult

08-480 01 628

Johan Ekman

Energikonsult

08-480 01 617

Sofia Lööv

Miljökonsult

08-46 46 619

Daniel Kling

Fuktsakkunnig/Utredning

08-480 016 19

Tino Thelander

Fukttekniker RBK

08-464 66 29

Dry-IT AB (Hk)

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Besöksadress:
Lugnets Allé 1,
alt.Torkhusgatan 11
Tel: 08-464 66 00 
info@dry-it.se

Dry-IT Avfuktning AB

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Tel: 08-464 66 00
info@dry-it.se

Dry-IT Region Syd

Djäknegatan 23
211 35 Malmö
Tel: 040-611 10 01
info@dry-it.se

Dry-IT Region Väst

Drakegatan 6
412 50 Göteborg
Tel: 031-711 87 00
info@dry-it.se

Dry-IT AB Uppsala

Vaksalagatan 28
753 31 Uppsala
Tel: 018-430 58 00