Karl Selin

Regionchef Malmö

040-692 52 71

Jens Persson

Fuktsakkunnig

040-692 52 73

Joakim Nilsson

Fukttekniker

040-692 52 74

Alan Esad

Fuktkonsult

040-692 52 76

Filip Elofsson

Miljö- och energikonsult

040-692 52 75

Simon Tikkanen

Fuktkonsult

Cristian Nae

Miljökonsult

040-692 52 78

Dry-IT AB (Hk)

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Besöksadress:
Lugnets Allé 1,
alt.Torkhusgatan 11
Tel: 08-464 66 00 
info@dry-it.se

Dry-IT Avfuktning AB

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Tel: 08-464 66 00
info@dry-it.se

Dry-IT Region Syd

Djäknegatan 23
211 35 Malmö
Tel: 040-611 10 01
info@dry-it.se

Dry-IT Region Väst

Drakegatan 6
412 50 Göteborg
Tel: 031-711 87 00
info@dry-it.se

Dry-IT AB Uppsala

Vaksalagatan 28
753 31 Uppsala
Tel: 018-430 58 00