Patrik Risberg

Regionchef Göteborg

031-799 74 41

Patrik Andersson

Fukttekniker

031-799 74 43

Klas Josefsson

Fuktsakkunnig

031-799 74 42

Simon Bengtsson

Fukttekniker

031-799 74 44

Fredrik Sagström

Utredning

031-799 74 45

Nicklas Karlsson

Energikonsult

031-7997446

Oskar Eriksson

031-799 74 47

Fredrik Säfblad

Fuktsakkunnig

031-799 74 48

Dry-IT AB (Hk)

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Besöksadress:
Lugnets Allé 1,
alt.Torkhusgatan 11
Tel: 08-464 66 00 
info@dry-it.se

Dry-IT Avfuktning AB

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Tel: 08-464 66 00
info@dry-it.se

Dry-IT Region Syd

Djäknegatan 23
211 35 Malmö
Tel: 040-611 10 01
info@dry-it.se

Dry-IT Region Väst

Drakegatan 6
412 50 Göteborg
Tel: 031-711 87 00
info@dry-it.se

Dry-IT AB Uppsala

Vaksalagatan 28
753 31 Uppsala
Tel: 018-430 58 00