Mikael Grankvist

Affärsområdeschef Fukt

08-464 66 20

Andreas Jonsson

Gruppledare fukttekniker RBK

08-464 66 17

Jan-Åke Schmidt

Fukttekniker RBK

08-464 66 14

Robert Tael

Fukttekniker RBK

08-464 66 25

Linus Torstensson

Utredning

08-464 66 04

Björn Siggelin

Avfuktning fukttekniker

08-464 66 24

Lerry Storm

Fuktsakkunnig/Utredning

08-464 66 06

Mikael Högberg

Fuktsakkunnig/Utredning

08-464 66 08

Stefan Karlsson

Fuktsakkunnig/Utredning

08-464 66 05

Lina Linderson

Fuktsäkerhetssamordnare / Utredning

08-464 66 28

Christopher Ågren

Fuktsakkunnig

08-464 66 15

Dennis Nielsen

Gruppledare fuktsakkunnig

08-480 021 34

Erik Berggren

Fuktkonsult

08- 464 66 07

Hani Pourfeiz

Fuktkonsult

08-480 021 31

Per Claesson

Regionschef Stockholm

08-464 66 21

Susanna Gerges

Fuktkonsult

+46848002132

Tommy Augustsson

Fuktsakkunnig

08-464 66 13

Malin Christersson

Gruppledare Utredning/Radon

08-480 016 21

Bo Ferngren

Fuktsakkunnig

08-480 02 136

Jesper Martinsson

Fukttekniker RBK

08-480 01 623

Daniel Wirström

Fukttekniker

08-480 01 620

Simon Tikkanen

Fuktkonsult

Pernilla Johannisson

Fuktsakkunnig

08-480 01 611

Jim Tillberg

Projektledare

08-480 021 33

David Skarp

Avfuktning fukttekniker

Marcus Landström

08-480 01 610

Johan Haglund

Fuktkonsult

08-480 01 628

Daniel Kling

Fuktsakkunnig/Utredning

08-480 016 19

Tino Thelander

Fukttekniker RBK

08-464 66 29

Dry-IT AB (Hk)

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Besöksadress:
Lugnets Allé 1,
alt.Torkhusgatan 11
Tel: 08-464 66 00 
info@dry-it.se

Dry-IT Avfuktning AB

Torkhusgatan 11
SE-120 65 Stockholm
Tel: 08-464 66 00
info@dry-it.se

Dry-IT Region Syd

Djäknegatan 23
211 35 Malmö
Tel: 040-611 10 01
info@dry-it.se

Dry-IT Region Väst

Drakegatan 6
412 50 Göteborg
Tel: 031-711 87 00
info@dry-it.se

Dry-IT AB Uppsala

Vaksalagatan 28
753 31 Uppsala
Tel: 018-430 58 00