2018-05-09

Stockholm Stad tecknar avtal med Dry-IT

Dry-IT har tecknat avtal med Stockholm Stad som deras expert rörande frågor om inomhusmiljö. Uppdraget omfattar ärenden som rör brister i inomhusmiljön såvitt avser ventilation samt fukt och mögel.

Det är med ödmjuk stolthet som vi noterar att Stockholm Stad sällat sig till den skara av avtalspartners som väljer Dry-IT som leverantör av tjänster. Avtalet träder i kraft omedelbart och sträcker sig som längts till maj 2022.